Möjlighet till att få bidrag för din promenadskoter